‘Ne želimo jedan kod za dvije željeznice!’

ŽFBiH 441 u Maglaju, © zeljeznice.net, mr.nice

ŽFBiH 441 u Maglaju, © zeljeznice.net, mr.nice

Vlada Republike Srpske izrazila je stav da je neprihvatljivo inzistiranje međunarodnih institucija, relevantnih za željeznički promet, da uvedu jedinstveni kod za željeznička vozila u Bosni i Hercegovini.

Ona zahtijeva od Međuvladine organizacije za međunarodni prijevoz željeznicom (OTIF) i institucija na nivou BiH da sve aktivnosti koje su u vezi sa željezničkim prometom i prometnom infrastrukturom provodi uz potpunu i pravovremenu uključenost nadležnih institucija Republike Srpske, uz, kako navode, poštovanje Ustavom utvrđenih nadležnosti.

“Željeznice Republike Srpske” a.d. Doboj, kao jedino željezničko poduzeće u Republici Srpskoj, posluju samostalno s međunarodnim kodom 44 i pod tim kodom se i upisuju u Nacionalni registar vozila, koji u skladu sa Zakonom o željeznicama BiH vodi Regulatorni odbor željeznica BiH.

U skladu sa Ustavom BiH i Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH, entitetima se priznaje vlasništvo nad željezničkim poduzećima i željezničkom infrastrukturom. U skladu s konvencijom COTIF – Dokument Registarski sustav – vozna sredstva, od 23. dvibnja 2012. godine, u BiH je priznato činjenično stanje, gdje su za BiH određena dva koda – “Željeznicama Republike Srpske” a.d. Doboj 44 i Željeznicama Federacije BiH – 50, za što postoji konsenzus.

“Međutim, već duže vrijeme međunarodne institucije, koje se bave željezničkim prometom, inzistiraju na uvođenju jedinstvenog koda za željeznička poduzeća u BiH. Na taj način bi dosadašnji kod 44 za Republiku Srpsku i kod 50 za ŽFBiH bili zamijenjeni jedinstvenim kodom 49”, navela je Vlada Republike Srpske u informaciji o namjeri uvođenja jedinstvenog koda za željeznička vozila u BiH.

Upozorava se da je BiH specifična država s dva entiteta, čije su nadležnosti jasno utvrđene.

“Prometna infrastruktura je vlasništvo entiteta, a ‘Željeznice Republike Srpske’ a.d. Doboj posluju u skladu s propisima iz oblasti željeznica i privrednih društava koji su doneseni na nivou Srpske, uz poštovanje međunarodnih propisa i odredbi Zakona o željeznicama BiH, koji ne dovode u pitanje i nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o željeznicama Srpske i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona. Uvođenje zajedničkog koda za željeznička poduzeća u BiH narušilo bi pravnu i ekonomsku samostalnost ‘Željeznica Republike Srpske’ i zakompliciralo tehnološki proces poslovanja tog privrednog društva”, navela je Vlada Republike Srpske.

(rtvbn.com)

Komentari na vijesti